“เด่นซาลาเปา” ย้ายฐานผลิตจากจังหวัดอุดรธานีมาตั้งโรงงานแห่งใหม่ ที่จังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบันโรงงานเด่นซาลาเปาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 81/22 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1110
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเส้นทางคมนาคมค่อนข้างสะดวก และสามารถกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้สะดวก และรวดเร็ว
เพื่อรองรับการผลิตและการกระจายสินค้าสู่ตลาดทั่วประเทศ ทั้งขายแฟรน์ไชส์ตัวแทนจำหน่ายในแต่ล่ะจังหวัดและตัวแทนรายย่อย

สินค้าขายดี

ซาลาเปาไส้ครีม

ซาลาเปาไส้หมูแดง

ซาลาเปาไส้สังขยา

ซาลาเปาไส้ช็อกโกแลต

ซาลาเปาไส้เผือก

ซาลาเปาไส้หมูสับ